ای عشق

ای عشق،پناهگاه پنداشتمت ای چاه نهفته! راه پنداشتمت ای چشم سیاه، آه ای چشم سیاه آتش بودی، نگاه پنداشتمت                         فریدون مشیری
/ 1 نظر / 24 بازدید
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
14 پست
خرداد 86
7 پست