بازگشت به عشق


 
عشق نیاز به توضیح و تفسیر دارد . عشق بایستی
میان دو نفر که به هم علاقمند شده اند تقسیم شود .
بدون بخشیدن و سهیم شدن ، عشق هیچ ارزشی نخواهد داشت .
بنابراین :

۰ آن را نشان دهید
۰ بیان کنید
۰ ببخشید
۰ و تا جایی که می توانید به ندای عشق درون تان گوش فرا دهید .
                                                                      
                                                                   ویکاس مالکانی

/ 0 نظر / 23 بازدید